SourceForge.net Logo
English version / Angielska wersja

LibSecRmLibsecrm (LIBrary for SECure ReMoval) jest biblioteką, która częściowo (ograniczenia napisane poniżej) zapewnia bezpieczne usuwanie danych, przechwytując wywołania niektórych funkcji z biblioteki języka C i zastępując je własnymi funkcjami.
Dane, które zostałyby usunięte z pliku, są najpierw bezpiecznie zamazywane, po czym uruchamiane są oryginalne funkcje. W ten sposób LibSecRm chroni Twoje wrażliwe skasowane dane przed ich odzyskaniem.
Libsecrm częściowo zajmuje się też kwestią bezpieczeństwa pamięci - przechwytywane są niektóre z funkcji alokujących pamięć, a przydzielona przez nie pamięć jest zamazywana przed przekazaniem jej do uruchamiającego programu.

Wymagania kompilacji:

Wpisz ./configure, by skonfigurować biliotekę pod swój system.

Jeśli chcesz włączyć publiczny interfejs biblioteki LibSecRm, skonfiguruj biliotekę komendą ./configure --enable-public-interface

Publiczny interfejsjest zgodny ze SWIG, więc można robić interfejsy do LibSecRm dla dowolnego obsługiwanego języka.

Wpisz make, by skompilować biliotekę.

Dokumentacja jest skompilowana (i może od razu być skopiowana), ale może być zmieniona i przekompilowana, jeśli masz program makeinfo (paczka texinfo).

Wpisz make install, by zainstalować biliotekę. Przeczytaj w dokumentacji, jak poprawnie korzystać z biblioteki.

Wpisz info libsecrm (po instalacji) lub info doc/libsecrm.info (przed instalacją), by przeczytać pomoc do biblioteki.

Zależności paczki RPM:Libsecrm została dodana do Softpedia Mac i Softpedia Linux.

LibSecRm została dodana do FamousWhy: LibSecRm i otrzymała nagrodę Famous Software Award [Famous Software]

TA BIBLIOTEKA BYŁA TESTOWANA, LECZ MOŻE TERAZ LUB W PRZYSZŁOŚCI ZAWIERAĆ BŁĘDY PROWADZĄCE DO NIEZAMIERZONEJ UTRATY DANYCH. PRZECZYTAJ LICENCJĘ, BY POZNAĆ GWARANCJĘ NA PROGRAM (NIE MA ŻADNEJ).


Ograniczenia

Libsecrm nie może nic zrobić, gdy:

Zgodność z systemami

LibSecRm kompiluje się na następujących systemach:

Pobierz LibSecRm

Bieżąca wersja to 2.5.
Program jest do pobrania ze stron SourceForge.

Moje projekty na SourceForge


Inne moje programy


Inne moje oprogramowanie:
 1. KonqSec - zestaw pozycji w menu kontekstowym Konquerora, związanych z bezpieczeństwem
 2. SOAP Service Tester - program do testowania usług SOAP
 3. Generatory certyfikatów i kluczy
 4. Weryfikator adresów e-mail
 5. LastMod - skrypt dodający lub aktualizujący element META z nagłówkiem HTTP Last-Modified
 6. Atom2Rss - skrypt konwertujący plik XML kanału Atom na plik XML RSS 2.0
 7. List2Atom - skrypt generujący plik XML kanału Atom z listy plików
 8. InSyTrack - oprogramowanie do śledzenia przepływu sterowania programu (wywołań) między bibliotekami, wątkami, językami programowania, a nawet różnymi systemami na różnych maszynach
Zobaczcie też moje Wolne Oprogramowanie związane z językiem asembler:
 1. AsmDoc - generator dokumentacji HTML dla asemblera
 2. konwertery plików źródłowych między NASMem, FASMem i GASem
 3. konwertery plików nagłówkowych C na pliki nagłówkowe asemblera
 4. podświetlanie składni Kate/KWrite dla NASMa/FASMa
 5. trochę makr dla FASMa
 6. generator plików Makefile dla FASMa
 7. program wspomagający pisanie modułów jądra Linuksa 2.6 w FASMie
 8. zestaw makr dla Autoconfa
 9. konwerter asemblera dla Doxygena
 10. moduł Perla Asm::X86Kontakt

[mail] Mój adres: bogdro AT users . sourceforge . net (polski akceptowany, napisz '[SOFT]' w tytule).

[certyfikat] Mój certyfikat publiczny: format crt, format cer, format pem, format p7b, format p7c
MD5 certyfikatu: 68:0D:78:15:1F:6E:24:7A:48:82:EB:CA:0F:3B:5A:A0
SHA1 certyfikatu: 8C:9B:7A:AB:A9:8E:39:FE:3A:B0:34:35:C1:41:10:89:38:4B:42:E2

[certyfikat] Certyfikat wystawcy: format der
MD5 certyfikatu wystawcy: EB:77:B9:23:0F:21:02:2A:29:54:8A:78:A3:A4:8F:20
SHA1 certyfikatu wystawcy: FE:E7:83:1D:AA:8D:1E:10:32:40:2D:08:1D:23:00:0F:86:C4:48:46

[certyfikat] Lista odwołań poprzednich certyfikatów: format crl, format pem.

[klucze] Mój klucz publiczny GnuPG / PGP: format asc
Numer 1C56DA1E, SHA1 klucza: E91E 699F 1026 D0EF 745E EC3B 353A D368 1C56 DA1E


Informacje o stronie

Ta strona jest hostowana na SourceForge.net.
Ta strona jest napisana z wykorzystaniem prawidłowych HTML 4.01 [Sprawdź mój HTML 4.01], [Sprawdzone przez HTML Validator (oparty na HTML Tidy)], i dla wszystkich przeglądarek: [Dla wszystkich przeglądarek]

Ta strona korzysta z prawidłowego arkusza stylów CSS [Sprawdź mój CSS]

Ta strona ma politykę bezpieczeństwa zawartości.

Ta strona nie używa obrazków GIF ani JPG.

Ta strona jest wolna od JavaScriptu, Javy i Flasha.