SourceForge.net Logo
English version / Angielska wersja

LibSecRmLibsecrm (LIBrary for SECure ReMoval) jest biblioteką, która częściowo (ograniczenia napisane poniżej) zapewnia bezpieczne usuwanie danych, przechwytując wywołania niektórych funkcji z biblioteki języka C i zastępując je własnymi funkcjami.
Dane, które zostałyby usunięte z pliku, są najpierw bezpiecznie zamazywane, po czym uruchamiane są oryginalne funkcje. W ten sposób LibSecRm chroni Twoje wrażliwe skasowane dane przed ich odzyskaniem.
Libsecrm częściowo zajmuje się też kwestią bezpieczeństwa pamięci - przechwytywane są niektóre z funkcji alokujących pamięć, a przydzielona przez nie pamięć jest zamazywana przed przekazaniem jej do uruchamiającego programu.

Wymagania kompilacji:

Wpisz ./configure, by skonfigurować bibliotekę pod swój system.

Wpisz make, by skompilować bibliotekę. Dokumentacja jest skompilowana (i może od razu być skopiowana), ale może być zmieniona i przekompilowana, jeśli masz program 'makeinfo' (paczka 'texinfo').

Wpisz make install, by zainstalować bibliotekę. Przeczytaj w dokumentacji, jak poprawnie korzystać z biblioteki.

Wpisz info libsecrm (po instalacji) lub info doc/libsecrm.info (przed instalacją), by przeczytać pomoc do biblioteki.

Zależności paczki RPM:

Libsecrm została dodana do Softpedia Mac i Softpedia Linux.

LibSecRm została dodana do FamousWhy: LibSecRm i otrzymała nagrodę Famous Software Award [Famous Software]

TA BIBLIOTEKA BYŁA TESTOWANA, LECZ MOŻE TERAZ LUB W PRZYSZŁOŚCI ZAWIERAĆ BŁĘDY PROWADZĄCE DO NIEZAMIERZONEJ UTRATY DANYCH. PRZECZYTAJ LICENCJĘ, BY POZNAĆ GWARANCJĘ NA PROGRAM (NIE MA ŻADNEJ).


Ograniczenia

Libsecrm nie może nic zrobić, gdy:

Zgodność z systemami

LibSecRm kompiluje się na następujących systemach:

Pobierz LibSecRm

Bieżąca wersja to 2.0.
Program jest do pobrania ze stron SourceForge.

Moje projekty na SourceForge


Inne moje programy


Inne moje oprogramowanie:
 1. KonqSec - zestaw pozycji w menu kontekstowym Konquerora, związanych z bezpieczeństwem
 2. SOAP Service Tester - program do testowania usług SOAP
 3. Generatory certyfikatów i kluczy
 4. Weryfikator adresów e-mail
 5. LastMod - skrypt dodający lub aktualizujący element META z nagłówkiem HTTP Last-Modified
 6. Atom2Rss - skrypt konwertujący plik XML kanału Atom na plik XML RSS 2.0
 7. List2Atom - skrypt generujący plik XML kanału Atom z listy plików
 8. InSyTrack - oprogramowanie do śledzenia przepływu sterowania programu (wywołań) między bibliotekami, wątkami, językami programowania, a nawet różnymi systemami na różnych maszynach
Zobaczcie też moje Wolne Oprogramowanie związane z językiem asembler:
 1. AsmDoc - generator dokumentacji HTML dla asemblera
 2. konwertery plików źródłowych między NASMem, FASMem i GASem
 3. konwertery plików nagłówkowych C na pliki nagłówkowe asemblera
 4. podświetlanie składni Kate/KWrite dla NASMa/FASMa
 5. trochę makr dla FASMa
 6. generator plików Makefile dla FASMa
 7. program wspomagający pisanie modułów jądra Linuksa 2.6 w FASMie
 8. zestaw makr dla Autoconfa
 9. konwerter asemblera dla Doxygena
 10. moduł Perla Asm::X86Kontakt

[mail] Mój adres: bogdro AT users . sourceforge . net (polski akceptowany, napisz '[SOFT]' w tytule).

[certyfikat] Mój certyfikat publiczny: format crt, format cer, format pem, format p7b, format p7c
MD5 certyfikatu: 68:0D:78:15:1F:6E:24:7A:48:82:EB:CA:0F:3B:5A:A0
SHA1 certyfikatu: 8C:9B:7A:AB:A9:8E:39:FE:3A:B0:34:35:C1:41:10:89:38:4B:42:E2

[certyfikat] Certyfikat wystawcy: format der
MD5 certyfikatu wystawcy: EB:77:B9:23:0F:21:02:2A:29:54:8A:78:A3:A4:8F:20
SHA1 certyfikatu wystawcy: FE:E7:83:1D:AA:8D:1E:10:32:40:2D:08:1D:23:00:0F:86:C4:48:46

[certyfikat] Lista odwołań poprzednich certyfikatów: format crl, format pem.

[klucze] Mój klucz publiczny GnuPG / PGP: format asc
Numer 1C56DA1E, SHA1 klucza: E91E 699F 1026 D0EF 745E EC3B 353A D368 1C56 DA1E


Informacje o stronie

Ta strona jest hostowana na SourceForge.net.
Ta strona jest napisana z wykorzystaniem prawidłowych HTML 4.01 [Sprawdź mój HTML 4.01], [Sprawdzone przez HTML Validator (oparty na HTML Tidy)], i dla wszystkich przeglądarek: [Dla wszystkich przeglądarek]

Ta strona korzysta z prawidłowego arkusza stylów CSS [Sprawdź mój CSS]

Ta strona ma politykę bezpieczeństwa zawartości.

Ta strona nie używa obrazków GIF ani JPG.

Ta strona jest wolna od JavaScriptu, Javy i Flasha.